Monday, 24 December 2007

傑出華人系列: 朱德群 / CHU Teh-qun

安在家中,竟能在綱上收看昨晚在港播放的【傑出華人系列】,突然感到多麼幸福。 姑且把它當作自己第一份的聖誕禮物,也來借花敬佛,在此把它當作禮物寄給各地海外中華兒女好了:

香港電台製作 傑出華人系列之三: 藝術大師 朱德群

Une émission géniale: « Les histoires des Chinois réussis - part III: CHU Teh-qun », produite par RTHK (Radio Television Hong Kong), est rediffusée sur Internet, avec les sous-titres en chinois. Il suffit de cliquer sur l'un des petits icons à coté de '2007-12-23'.

Thanks 巴黎旅客 for the information !

2 comments:

梁伯 said...

多謝師奶給我的啟示
朱德群的畫真係好靚!其實我地中國人,唔係老鼠跌落天枰,係好叻架!
導演有個李安, 章子冶在挪威評為全世界最美麗的女人。而發明控制愛滋病毒的 Cocktail 也是一個香港華人。 我想這世界多白鴿眼,而加中國有錢,就比人睇得起。以前中國窮,我地個個都成為 蘇絲王,差里陳,合勝

Patriotic 梁伯

michelle said...

不用客氣,反正是借花敬佛。
自己在港時便最喜歡香港電台製作的節目,這回特輯的朱德群身在法國,畫工又美,真的很好看。 找到時間,我再去看其中另一集: 查良鏞 !

關於畫,心中常想看到高行健的畫展。他得獎的書看過了,不太喜歡。但他的畫... 有次無意中在本地電視一個訪問看到他幾張畫,短短幾秒鐘,我心動得不得了。若他開畫展,真的很想看看。

關於「白鴿眼」,梁伯,真的,這個中外皆有。你從挪威回家,沒遇過有人驚嘆說,"嘩,從挪威來的嗎..." 服務特別好...
在港的「白鴿眼」,我也遇過了。 我想,人性弱點,世界古今中外如一吧,我們畢竟是不過也是'人類'吧了,同意嗎?

Related Posts with Thumbnails